Kelt Tarihi: Druidler

Druid, Kelt çoktanrıcılığında genellikle Alplerin kuzeyinde ve Britanya Adaları’nda var olan antik Kelt topluluklarındaki rahip sınıfı. Druid uygulamaları Yunanların “Keltoi” ve “Galatai” Romalıların “Gaul” dedikleri tüm yerli kabilelerin kültürünün bir parçasıydı. Druidler rahiplik, şifacılık, alimlik ve büyü gibi görevleri kendilerinde bir araya getirmişlerdi. Druidler Kelt toplumunda siyasi ve ruhsal bir güce sahiptir. Sadece şaman ve kahin olarak değil aynı zamanda yasal ve ahlaki danışmanlar olarak da yeteneklidirler. Sırları ve yasaları öğrendikleri en az 20 yıllık bir çıraklık eğitiminden geçerler. Paylaşılan resimde karlı bir tepedeki rahip ve rahibeler, en kıdemli rahibin taşıdığı kutsal altın orakla kesilen ökse otu dallarını toplayarak kış gündönümünü kutlarken görülmektedir.

Bir Cevap Yazın