Acımasız Türk Hükümdar: Yavuz Sultan Selim Han

Hızlı, sabırsız, öfkeli ve acımasız. Müslüman olmasına rağmen hükümdarlığı boyunca sadece Müslümanlar ile savaşan, 8 yıllık padişahlığı sırasında Osmanlı Topraklarını 2.5 katına çıkaran, tam 12 sadrazamı idam ettiren, 3 vezirin kellesini uçuran, saraya kardeşlerinin tabutları ile giren, 6 yeğenini boğduran, babasına darbe yapıp attığı zindanda zehirleterek öldürten, Mısır seferinde öldürecek adam bulamayınca bizzat kendisi kılıcı ile timsahları öldüren Yavuz Sultan Selim kuşkusuz binlerce senelik Türk tarihin ortaya koymuş olduğu sarsılmaz iradesiyle en yüce kişiliklerinden birisi olmuştur. Babası döneminde devlet duraklama yaşamış ve hayatına devletin bekası kavramını idame ettirmiş Yavuz bunun üzerine yüksek iradesi ile ortaya çıkmıştır. Bir sözünde “Devletin bekası için gerekirse tek oğlum Süleyman’ın bile kellesini vurmaktan asla çekinmezdim” demiştir. Hatta henüz çok genç olmasına rağmen taht hayali olduğu söylenen Şehzade Süleyman için Yavuz tarafından zehirli bir kaftan hediye edilmiştir. Pargalı İbrahim tarafından son anda tedbir amaçlı bir ağaya bu kaftan giydirilerek zehirli olduğu anlaşılmıştır ve Şehzade Süleyman ölümden kurtarılmıştır.

Atsız Ata onun için şunları söylemiştir: Yavuza gelince; bilmem ki gafil ve biçare sıfatlarına onun kadar yakışmayacak insan bulunabilir mi? İki dilde şair, tuttuğunu koparır, dünyayı bir padişaha dar görür, kahraman, o bilginler dostu arslan da gafil ve biçare ise, acaba, öteki insanlar nedir? 1514 teki Çaldıran, 1516’da ki Mercidabık meydan savaşlarını kazanan ve çelik iradesiyle devleti bölünmek tehlikesinden kurtaran Yavuz, belki de, Türkiye tarihinin Alp Arslan ile birlikte en büyük şahsiyetidir. Kemalpaşaoğlu’nun dediği gibi ölümüne hem kılıç, hem de kalem ağlamıştır.

Bir Cevap Yazın