Nogaylar Kimdir? Türk müdür?

Nogaylar, tam olarak bir boy değildir. Nogay siyasi bir addır. Nogay adı, Altın Orda’da büyük bir nüfuz kazanmış olan Berke Han’ın başkomutanı Nogay Han’dan gelmektedir. Nogay Han’ın ordusundaki herkes bir süre sonra kendine Nogay demeye başlamıştır.

Nogay Han’ın ölümünden sonra göç etmeye başlamışlardır. Bugün Türkiye’de 90.000 Nogay Türkü yaşamaktadır. Dil bakımından Nogayca, Türk lehçelerinin Kıpçak grubuna girer. Nogaylar Türk kökenli bir topluluktur. Türk ırkına mensuptur.

Görsel’deki Kanatlı Dişi Kurt, Nogayların sembolüdür ve adı “Kök Böri”dir. Bu sembol eski zamanlara dayanan savaşçı gelenekleri ve Nogay halkının askeri bakımdan ününü sembolize eder. Nogay bayrağının ana temasıdır.

Bir Cevap Yazın