Karışımların Özkütlesi

Karışım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Su ve sıvı yağ gibi birbiri içinde çözünmeyen maddeler bir kaba konulduklarında özkütlesi büyük olan madde aşağıda, özkütlesi küçük olan madde yukarıda olacak şekilde sıralanır. Birbiri içinde çözünebilen iki ya da daha çok maddenin meydana getirdiği homojen bir karışımın özkütlesi, karışıma giren maddelerin kütleleri toplamının hacimleri toplamına oranı ile bulunur. Karışımın özkütlesinin matematiksel ifadesi

Bir Cevap Yazın