Reform Nedir? Reformun Sebepleri Nelerdir?

Reform Nedir?

Reform; yeniden düzen vermek, geliştirmek anlamına gelir. XVİ. yüzyılda ilk defa Almanya’da başlayan, daha sonra diğer Avrupa devletlerinde görülen dini nitelikteki hareketlerdir. Bu gelişmelerle Katolik kilisesinin inanç ve geleneklerinde önemli değişmeler olmuştur.

Reformun Sebepleri Nelerdir?

Reformun Sebepleri

  • Rönesansın tesiri: Hümanistler gerçekçi ve hür düşünceyi savunuyorlardı. Bunun sonunda Orta Çağ düşünce tarzı olan skolastik anlayış yıkılmış, yeni-bilimsel düşünce tarzı ortaya çıkmıştır. Dini kitaplar çevrilerek okundu ve halk dini gerçekleri öğrendi.
  • Matbaanın tesiri: Matbaa’nın bulunmasıyla, dini eserler (Tevrat, İncil) bol miktarda basıldı. Kendi dillerine tercüme edildi. Halk kilisenin her söylediğinin gerçek olmadığını öğrendi.
  • Katolik Kilisesinin bozulması: Papa bir din adamı olmaktan çok, bir kral gibi hareket ediyor, rahat ve jJüks içinde yaşıyordu. Kilise zenginleşmiş, büyük arazilere sahip olmuştur. Din adamları her konuda yöneticilere ve halka baskı yapıyorlardı.
  • Endülüjans sorunu: Endülüjans, afname demektir. Katolik kilisesi paraya ihtiyacı olduğu zaman, endülüjans satışı yapıyordu. Halk endülüjans satın almakla günahlarından kurtulacağına inanıyordu. Luther ve Kalven bu haksızlığa karşı çıktılar, Luther.

Bir Cevap Yazın