Rönesansın Sonuçları

Rönesansın Sonuçları

Rönesans sonucunda Avrupa’nın dini düşünce tarzı olan skolastik düşünce yıkılıp, yerine pozitif düşüncenin hâkim olduğu yeni düşünce tarzı ortaya çıktı.

önesans hareketleri sonunda Avrupa birçok alanda ilerlemeye başlamış, sanatlara ilgi duyan ve sanatla uğraşan yeni bir sınıf ortaya çıkmıştır. Rönesans hareketleri din ve inanışlar üzerinde de tesir etti. Hür düşünce, Reform hareketlerinin başlamasına neden oldu. İlmi araştırmalar hız kazandı.

Osmanlı Devleti Avrupa’daki bu ilerlemelere yabancı kaldı. Burdaki gelişmelere gerekli önem verilmedi. Avrupa ilerlemeye devam etti. XVII. yüzyıl ortalarından itibaren Avrupa Osmanlılardan ileri duruma geçti. Sonraları aradaki fark sürekli olarak açıldı.

Bir Cevap Yazın