Rönesans Nedir? Rönesansın Sebepleri Nelerdir?

Rönesans Nedir? Rönesansın Tanımı:

Rönesans, ”yeniden doğuş” demektir. XV. yüzyılın sonlarında ve XVI. yüzyılın başlarında ilk defa İtalya’da başlayan, daha sonra diğer Avrupa devletlerinde görülen edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki ilerlemelerin tümüne Rönesans denmiştir.

Rönesansın Sebepleri Nelerdir?

  • Matbaanın bulunmasıyla çeşitli antik eserler (eski Yunan ve Latin) basılmaya başladı. Yeni bilgiler matbaa sayesinde kolayca her tarafa yayıldı.
  • XV. ve XVI. yüzyıllarda birçok ilim adamı ve sanatçı yetişmiş, bunlar yoğun çalışmalar yapmışlardır.
  • Coğrafi keşiflerden sonra zenginleşen Avrupa’da sanata, kültüre, edebiyata önem veren bir sınıf ortaya çıkmış, sanatçıları koruyan Mesenler cemiyeti kurulmuştur.
  • İstanbul’un fethinden sonra eski Yunan ve Latince bilen bilginler İtalya’ya gitmişler, bu kimseler İtalyanlara Eski Yunancayı öğretip antik eserlerin tanınmasını sağlamışlardır.
  • Avrupa’da skolastik düşüncenin yerine, bilime önem veren bir zihniyetin gelişmesine etki eden önemli faktörlerden biri de İslam düşünce ve uygarlığı olmuştur.
  • Orta Çağ’da İbn-i Sina, Farabi ve İbn Rüşd gibi İslam alimlerinin eserleri Batı dillerine çevrilmiştir. Bunun yanısıra İspanyol İslam kültürü de Orta Çağ Hristiyan kültürünün gelişmesinde etkili olmuştur.

Bir Cevap Yazın