Lantanitler ve Aktinitler

Characteristics Inert (Non-reactive) due to their filled octet Colorless gas Odorless Tasteless Nonflammable Non-metal qualities – dull, brittle, non-conductor. Found in small amounts in the earth s atmosphere. ns2np6 valence electron configuration.

Lantanitler ve Aktinitler

  • Periyodik cetvelin 6. periyodunda atom numarası 58’den 71’i de kapsayan on dört elemente lantanitler adı verilir. Çoğu doğada bulunur. Lantanitlerden sadece prometyum (Pm) elementi radyoaktiftir.
  • Periyodik cetvelin 7. periyodunda atom numarası 90’dan başlanarak 103 ü de kapsayan ön dört elemente de aktinitler adı verilir. Hepsi radyoaktiftir. Lantanitler ve aktinitlere iç geçiş elementleri denir. Birbirine benzer özellikler gösterirler.

Bir Cevap Yazın