Temel Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji Sınav Soruları Ve Cevapları

Temel Veteriner Farmakoloji Ve Toksikoloji Sınavda Çıkan Sorular Ve Cevapları 4. Ünite

Doğru Cevaplar Altı Çizili ve Kalın Puntolu Olarak Gösterilmiştir

1- Aşağıdakilerden hangisi hipofiz bezi hormonudur?

a. TRH
b. GnRH
c. CRH
d. TSH
e. PIH

2- Aşağıdakilerden hangisi bir sentetik progestindir?

a. Megestrol
b. Buserelin
c. Stanozolol
d. Karbetosin
e. Desmopressin asetat

3- Dişi hayvanlarda kızgınlığı senkronize etmede aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a. Testosteron
b. Progesteron
c. Prostaglandin F2α
d. Östrojen
e. Prolaktin

4- Aşağıdakilerden hangisi H1-R blokörü antihistaminik değildir?

a. Klorfeniramin
b. Difenhidramin
c. Terfenadin
d. Famotidin
e. Siproheptadin

5- Aşağıdakilerden hangisi ozmotik işeticidir?

a. Furosemid
b. Klorotiazid
c. Triamteren
d. Amilorid
e. Mannitol

6- Aşağıdakilerden hangisi narkotik merkezi etkili öksürük kesicidir?

a. Noskapin
b. Kodein
c. Glukokortikoid
d. Fluniksin meglümin
e. Benzonatat

7- Aşağıdakilerden hangisi merkezi etkili kusturucudur?

a. Bakır sülfat
b. Hidrojen peroksit
c. Ksilazin
d. Çinko sülfat
e. Tuz çözeltisi

8- Ağır kemoterapi veya radyasyon uygulamalarında aşağıdaki kusmayı önleyicilerden özellikle hangisi kullanılır?

a. Klorpromazin
b. Metoklopramid
c. Kaolin
d. Bizmut tuzları
e. Ondansetron

9- FDA tarafından 2007’de köpekler için uygun bulunan ilk antiemetik ilaç hangisidir?

a. Omeprazol
b. Dimetikon
c. Metoklopramid
d. Maropitant
e. Propantelin

10- Atlarda mide-bağırsak sistemindeki spazma bağlı gelişen sancıların tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a. Atropin
b. Karbakol
c. Hiyosin butilbromür
d. Dipiron
e. Propantelin

Bir Cevap Yazın