Bilgi, Öğretim, Öğrenme, Tutum ve Hijyen

Bilgi; bireylerde genellikle deneyimler sonucu bir konu hakkında elde edilen kazanımlardır. Bilgi öğretilebilir ve öğrenilebilir. Okullarda, derslerde, kurslarda vb. aktivitelerle öğretilebilir. Kişinin aktif katılımı ile de öğrenilebilir. Okula gitme, derslere, kurslara katılma ve çalışma, kitap, gazete, dergi, internet kaynaklarını okuma ile de öğrenilebilir.

Öğretim; bilginin belirlenen amaç ve hedeflere göre, belirli bir program içerisinde kişi ve kişilere aktarılmasıdır.

Öğrenme; Duygu, düşünce, değer yargıları oluşturmada ve davranış değişikliği yapma amaçları ile aktarılan bilginin kişi tarafından alınmasıdır.

Tutum; aktarılan ve algılanan bilgilerin hem kendi toplumsal ve kültürel yapısından, hem de diğer toplumlar ve kültürel özelliklerinden etkilenerek kişide oluşan, oluşturulan, kazandırılan düşünce, duygu ve değer yargıları gibi özelliklerdir.

Eğitim; bireyin öğrendiği ve olumlu yönde geliştirilen tutumları sonucu istenilen yönde davranış değişikliği oluşturma sürecidir. Örneğin; “Tuvaletten çıktıktan sonra ellerin yıkanması” durumunu bu tanımlara göre işleyelim.

Bilgi: “Tuvaletten çıktıktan sonra, eller kirlenir, kontamine olur. Birey ve başka insanlara hastalık etkenlerinin bulaştırılmaması için ellerin mutlaka su ve sabun ile yıkanması gerekir.”

Öğretim: Bu bilginin okul, ders ve kurs gibi belirli bir program içerisinde bireye aktarılmasıdır.

Öğrenme: Bu bilginin kişice alınması, algılanmasıdır. Bunun alınıp alınmadığı soru, sınav vb. tekniklerle ölçülebilir.

Tutum: Verilen bu bilgi sonucunda bireyin zihninde “ben her tuvaletten çıktıktan sonra ellerim kirlendiği için mutlaka su ve sabun ile yıkamam gerekir” düşünce ve yargısına ulaşmasıdır.

Eğitim: Bireyin “her” tuvaletten çıktıktan sonra “ellerini su ve sabunla yıkaması”dır. Bu nedenle hijyen eğitiminde doğru bilgilerin bir program içerisinde öğretimi, bireyin öğrenmesi, kendinde tutum geliştirmesi, kazanması ve istenilen olumlu davranış değişikliğine neden olması hedeflenmelidir.

Hijyen eğitimlerinin olumlu yönde istendik davranış değişikliği yanında önemli özelliklerinden birisi de “beceri” anlamında doğru uygulamaların yapılabilmesinin sağlanmasıdır. Örneğin; el yıkama eğitimlerinde tuvaletten çıktıktan sonra el yıkamanın öğretilmesi gereklidir. Bireyin tuvaletten çıktıktan sonra ellerini su ve sabunla yıkaması yeterli değildir. El yıkamanın doğru ürünlerle, doğru tekniklerle ve yeterli sürede, yani kontaminasyonu giderecek şekilde olması gerekir.

Bir Cevap Yazın