Türk Tarihi: Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi

Kösedağ Muharebesi’nin kaybedilmesiyle birlikte Anadolu’da otorite boşluğu oluşmuştur. Bu boşluk sırasında Türkiye Selçuklu Devleti’nin genellikle uçlara yerleştirmiş olduğu beylikler 1277 yılından itibaren bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. Kısa sürede Anadolu’da Osmanoğulları, Dulkadiroğulları, Ramazanoğulları, Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Karesioğulları, Saruhanoğulları, Hamitoğulları, İnançoğulları, Candaroğulları, Eretnaoğulları gibi beylikler kuruldu.

Karamanoğulları Beyliği (1250-1487)

Nûre Sûfi Bey tarafından kurulmuş, Konya, Ermenek, Ereğli, Ankara, İçel, Antalya dolaylarına hâkim olmuşlardır. Karamanoğlu Mehmet Bey zamanında Türkçe’yi resmî dil olarak ilan etmişler ve bu dilin gelişmesine katkı sunmuşlardır.

Germiyanoğulları Beyliği (1260-1429)

Kerimeddin Ali Şîr Bey tarafından kurulmuştur. Kütahya’yı beyliğinin merkezi yapmıştır. II. Murad zamanında Osmanlılara katılmışlardır.

Karesioğulları Beyliği (1303-1345)

Karesi Bey tarafından Balıkesir merkezli olarak kurulmuştur. Denizcilikle uğraşan ikinci beyliktir. 1345 yılında Osmanlılara katılmıştır.

Aydınoğulları Beyliği (1300-1425)

Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından İzmir, Manisa, Aydın çevresinde kurulmuştur. Denizcilik faaliyetleriyle uğraşan bir beyliktir.

Saruhanoğulları Beyliği (1300-1410)

Saruhan Bey tarafından Manisa merkez olmak üzere kurulmuştur.

Menteşeoğulları Beyliği (1280-1426)

Menteşe Bey tarafından Beçin merkez olmak üzere Antalya, Denizli ve Muğla çevresinde kurulmuştur. Denizcilik faaliyetleriyle uğraşan bir beyliktir.

Hamidoğulları Beyliği (1280-1391)

Hamidoğlu İlyas Bey tarafından Uluborlu merkez olmak üzere kurulmuştur.

İnançoğulları Beyliği (1276-1368)

Ali Bey tarafından Denizli (Lâdik) merkez olmak üzere kurulmuştur.

Candaroğulları Beyliği (1291-1461)

Candar Bey tarafından Kastamonu ve Sinop merkezli kurulmuş bir beyliktir.

Dulkadiroğulları Beyliği (1337-1522)

Zeyneddin Karaca Ahmed Bey tarafından merkezi Elbistan olmak üzere kurulmuştur. Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlılar’a katılmış beyleri ise Osmanlı hizmetine girmişlerdir

Ramazanoğulları Beyliği (1353 -1375)

Türkmen emiri Ramazan Bey tarafından Adana merkez olmak üzere Çukurova bölgesinde kurulmuş bir Türkmen beyliğidir. Beyliğin varlığına Memlûklular son vermişlerdir.

Osmanoğlulları Beyliği (1299-1923)

Osman Bey tarafından Söğüt, Domaniç merkez olmak üzere kurulmuş, beylik daha sonra devlet hâline dönüşmüştür.

Eretnaoğulları Beyliği (1335-1381)

Alaeddin Eretna tarafından Sivas ve Kayseri merkez olmak üzere kurulmuştur.

Anadolu’da kurulun ikinci Türk beyliklerinden Osmanoğulları kuruldukları coğrafya itibariyle Bizans yönünde genişlemişler ve Bizans’ın tarih sahnesinden silinmesini gerçekleştirmişlerdir. Karamanoğulları Beyliği, güçlü bir beylik olup kendilerini Türkiye Selçuklu Devleti’nin varisi olarak görmüşlerdir. Karesioğulları denizcilik faaliyetleriyle uğraşan ilk beyliktir. Bu beyliğin Osmanlı Devleti’ne katılmasıyla devlet hâlihazırda bir donanma sahibi olmuştur. Aydınoğulları ve Menteşeoğulları Beyliği de denizcilik faaliyetleriyle uğraşmıştır. Karamanoğulları ve Germiyanoğulları kara ordusu bakımından oldukça güçlüydü. Beylikler döneminde Anadolu’da bilim, kültür, sanat ve mimari alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bilim insanları desteklenmiş ve toplum içinde itibar kazanmışlardır. Beylik merkezleri kültür merkezleri biçimine dönüştürülmüştür. Anadolu’da beylikler döneminde pek çok mimari eser meydana getirilmiştir. Bunlar arasında camiler, mescitler, medreseler, köprüler, külliyeler, kümbetler yer almaktadır.

Bir Cevap Yazın