Nihal Atsız’dan Mezhep Kavgalarına Tepki

Nihal Atsız’dan Mezhep Kavgalarına Tepki

Ünlü Türkçülerden Nihal Atsız, Türkler arasındaki mezhep kavgalarını ve savaşlarını en gereksiz olaylardan biri olarak görmektedir. Çünkü Türklerin kendi arasında kavga sebebi saydığı bu mezheplerin hepsi yabancıdır. Atsız, Arapların iç işleri yüzünden Türklerin birbirleriyle savaşmalarını, kan dökmelerinin artık eskide kaldığını, Türklerin başka milletler ait olan dinler ve mezhepler yüzünden birbirlerini öldürmemesini saçma bulduğunu ve artık Türklerin birleşme vaktinin geldiğini söyler. Çünkü artık modern çağdayız. Bilgiye kolayca erişebiliyoruz. Atsız’a göre Kerbela olayları, Ali’nin öldürülmesi, Muaviye meselesi Türkleri ilgilendirmemelidir. İki tane Arap birbirini öldürdü diye bu Türkleri niye dert ediyor? Türkler, birlikte hareket etmeli ve tek vücut olmalıdır. Türklerin bu meseleler yüzünden birbirini boğazlaması utanç verici bir olaydır. Alevilik, Sunnilik, Şiilik falan bunlar Türkleri ilgilendirmeyen meselelerdir. Her şeyi geçtik Kuranda bile Alevilikle, Sunnililikle ilgili bir şey yoktur. Muhammed Sunni değildi. Ali’de Alevi değildir. Bunlar uydurma şeylerdir.

Ünlü Türkçü Nihal Atsız, Ali-Muaviye kavgasına şu alttaki sözleri noktayı koymuştur;

Âli‐Muâvîye kavgası, Hüseyin’in öldürülmesi bizim için mesele bile değildir. Bu, Arapların iç işi, bizim için de yabancı târihlerin bin bir konusundan herhangi birisidir. Bizim için Hüseyin’in Kerbela’daki ölümü değil, Çiçi Yabgu’nun Türkistan’daki, Kür Şad’ın Çin’deki, Genç Osmân’ın İstanbul’daki ve Osmân Batur’un Altaylardaki ölümü daha ilgi çekici, daha acıklı ve daha şanlıdır. Bizim için Endülüs’ün düşmesi değil; Kazan’ın, Kırım’ın, Türkistan ve Azerbaycan’ın kaybı meseledir

Sözün Kaynağı: Nihal Atsız İslâm Birliği Kuruntusu, Ötüken, 17 Nisan 1964, Sayı: 4

Bir Cevap Yazın