Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri

Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır:

a. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,
b. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,
c. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü,
ç. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,
d. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
e. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,
f. Sigortacılık Genel Müdürlüğü,
g. Personel Genel Müdürlüğü,
ğ. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,
h. Hazine Kontrolörleri Kurulu,
ı. Sigorta Denetleme Kurulu,
i. Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,
j. Strateji Geliştirme Başkanlığı,
k. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
l. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
m. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
n. Özel Kalem Müdürlüğü.


Bu birimlerden vergi hukukundaki işlevleri nedeniyle bir kaçı üzerinde durulacaktır.

Bir Cevap Yazın