Türkçü Padişah II. Murad

Türkçülük hareketini başlatan padişahların en başında gelenlerinden birisi de Sultan II. Murad Han’dır ve Türkçülük tarihi açısından, son derece önemli bir sima olarak dikkatleri çekmiştir.

II. Murad Han , “Türk Milliyetçiliği” mefkuresini, gençliğinde Amasya Sancağında yaptığı Valiliği esnasında bölge dolaylarından aldığı kültürle benimsemiştir. Mezkur bölge eski Türk ananelerini muhafaza etmiştir ki, Çelebi Mehmet’in kazandığı “Milliyet Ruhu” ile Yıldırım Beyazıt’ın Ankara bozgunundan sonra, bu ruhla “Osmanlı-Türk Devletinin” toparlanıp kalıcı düzen kurmasında başlıca rol oynamıştır. Tüm yaşananlar Sultan II. Murad Han’a “Türkçülük akımı” aşılayabilecek derecede “Milli şuur” telkin edebilmiştir.

Ayrıca pek kıymetli eserlerin yazılmasına, tercüme edilip Türkçe‘ye kazandırılmasına ve kıymetli ilim müesseselerinin inşasına vesile olup, yazılan eserlerde açık bir dil kullanılmasını emrederek, Türkçe yazmak hususunda titizlik göstermiştir. II. Murad Han, soyunun Kayı boyuna mensubiyetini göstermek için de sikkelerine, Kayı boyuna ait iki ok ve bir yaydan müteşekkil damgayı da koydurmuştur.

Muhakkak ki, Sultan II. Murad Han, “Türk Milliyetçiliği” tarihinde, kendine has ve gayet parlak bir mevkiye sahip olmaya hak kazanmış büyük bir Türk Sultanı’dır.

Bir Cevap Yazın