Türkçülüğün Verdiği İlk Şehit: Genç Osman

Türkçü Padişah Genç Osman

Osmanlı şehzadelerinin çoğunun lalası genelde Arap, Fars veya Rum kökenlidir ama Genç Osman’ın lalası Türk idi. Oğuzların Bayat boyuna mensup olan Saruca Kutalmış Aykut lala, Genç Osman’a çocukluğundan itibaren Türklük şuuru aşıladı. Çok değer verdiği lalasının etkisinde kalan Genç Osman saraydaki devşirme vezirleri uzaklaştırıp Türk soylu kişileri vezir yapmak; devşirmelerden oluşan Kapıkulu Ocağını ve yeniçerileri tasfiye edip Anadolu’daki Türkmenlerden oluşan yeni bir ordu kurmak; Osmanlı hanedanının hor görüp dışladığı Anadolu Türkleri tarafından başlatılan Celali hareketinin önde gelenleriyle uzlaşmak gibi icraatlarda bulunmak istiyordu.

Şer’î kanunların bazılarını tatbikten men etmişti. İslami törenlere riayet etmemişti. Yapacağı reformlara karşı koydukları takdirde, Kapıkulu Ocakları gibi ulemanın önde gelenlerini de öldüreceğini bizzat ulemadan birkaçının yüzüne karşı söylemişti. Fikirlerine aykırı bir fetvayı, bütün devlet adamlarının gözü önünde yırtıp, yere atmıştı. Hafif kıyafetler giyip, bindiği ata hafif koşumlar taktırarak şimdiye kadar görülmemiş bir kıyafette halkın önünden geçiyordu. Kafasına, Türkistan Türklerinin taktığı kırmızı “Tac-i Horasani” takıyordu. Şamani Türkler gibi atı için mezar yaptırmıştı.

Genç Osman tarafından yapılmak istenen yenilikler ise şunlardır:

Yeniçerileri ve sipahileri kaldırıp yerine Türkmenlerden oluşan milli bir ordu kurmak, haremi kaldırıp, padişahların Türk ailelerinden kız alması zorunluluğunu getirmek, saraydaki ve ordudaki Fars, Arap kıyafetlerini kaldırıp yerine daha hafif olan, savaşa daha uygun olan Türk kıyafetlerini getirmek, başkenti İstanbul’dan Anadolu’ya taşıyarak, saraydaki gayri milli etkileri azaltıp milli etkileri arttırmak, din adamlarına devlet işlerine karışma yasağı getirmek ve bektaşi ocağı gibi bir ocakta toplamak.

İşte Osmanlı İmparatorluğunun 14 yaşında ki Türkçü Sultanının yapmak istediği yenilikler bunlardı. Fakat ömrü bunları ifa etmeye yetmedi ve hain devşirmeler tarafından acı bir şekilde katledildi.

Bu yeniliklerden özellikle Slav devşirmesi olan yeniçeriler ve I. Mustafa’nın annesi rahatsız oldular, isyan başlattılar. Genç Padişahı yakaladılar ve başına bir harem ağası geçirip, topal bir katıra bindirerek sokaklarda gezdirdiler. Bu sırada da “Tuna’dan Dicle’ye bu toprakları sana Türkmenler mi kazandırdı? Gelsin o tuttuğun Türkmenler şimdi seni kurtarsın” diyerek dalga geçiyorlardı.

Ancak halk rahatsız olmaya başlayınca cellatlar Genç Osman’ı boğmak istediler. Genç Osman yay kirişinden kurtularak yeniçerilere ve cellatlara bağırmaya başladı ve halkı etkileyen bir konuşma yaptı. İşlerin Genç Osman lehine döndüğünü gören Valide Sultan:

“O bir yılandır, çabuk öldürün yoksa sizin canınızı sağ koymaz.” diyerek bağırdı. Genç Osman iki yay kirişinden ve cellatların elinden tekrar kendini kurtardı. İdam gerçekleştirilemedi ancak Genç Osman mahzene atıldı ve yerine oğlu I. Mustafa geçirildi. Yazarlar tarafından I. Mustafa şöyle tarif ediliyor: “Dar alınlı,bön bakışlı,ıslak dudaklı,kayığa atla binen,tahta geçirildiğinde ilk sözü çok susadım olan zeka özürlü bir padişah”

Genç Osman’a daha sonra ne oldu?

Tahtından indirilmesinden sonra 20 Mayıs 1622 günü Yedikule Zindanında, mahzendeki ilk gecesinde Valide Sultandan emir alan 4 cellat mahzene girerek uzun süren bir kavgadan sonra tecavüz ettikleri, hayalarını sıkıp sonra kemendle boğdukları 18 yaşındaki Sultan İkinci Osman’ın, idamını gerçekleştirdiler.

Türkçülüğün verdiği ilk şehitlerden biri olan Genç Osman unutulmamalı.

Ruhu şad mekanı uçmağ olsun.

Bir Cevap Yazın