Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti

Osmanlı Devleti’nde topraklar ülkeyi Allah adına yöneten padişaha aittir. Devletin toprak üzerinde mülkiyeti bulunmaktadır. Osmanlı toprakları mülk ve mülk olmayan topraklar olarak ikiye ayrılmıştır. Mülk toprakların mülkiyeti şahıslara aittir. Şahıslar gerektiğinde mülk topraklarını satabilir, başkasına devredebilir, miras bırakabilirdi. Mülk araziler öşri ve haraci topraklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Müslümanlara ait olan arazilere öşri topraklar denilmektedir. Bu toprak sahipleri elde ettikleri gelir karşılığında devlete öşür adı verilen vergi ödemişlerdir. Mülkiyeti gayrimüslimlere ait olan topraklara haraci topraklar denilmektedir. Bu toprakların sahipleri devlete haraç adında vergi ödemişlerdir.

Mülk olmayan topraklar ise devletin mülkiyetinde bulunan mirî topraklardır. Devlet mirî toprakları genellikle tımar sistemi içinde değerlendirmiştir. Mirî arazilerin kullanım şartları belirli kurallara göre belirlenmiştir. Tımar sistemine göre mirî arazilerin kullanım hakkı toprağı işlemek koşuluyla üzerinde yaşayan halka bırakılmıştır.

Bir Cevap Yazın