Fizik: Temel ve Türetilmiş Büyüklükler

Fizik deneye ve gözleme dayalı bir bilimdir. Deney sonuçları genellikle sayısal olarak ifade edilir. Maddenin ölçülebilen sayısal değerleri fiziksel nicelik olarak adlandırılır. Ölçüm sonucu elde edilen büyüklükler standart büyüklüklerle karşılaştırılır. Bilimsel çalışmalarda nicelik birimlerinde birliği sağlamak amacıyla Uluslararası Birim Sistemi (SI) oluşturulmuştur. Fiziksel nicelikler temel-türetilmiş ve skaler-vektörel olarak sınıflandırılır.

Uzunluk temel bir büyüklüktür ve birimi metredir. Uluslararası Birim Sistemi tarafından ışığın boşlukta 1/3 ×10 ̄⁸saniyede aldığı yol 1 metre olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki tabloda temel büyüklükler, birimleri, kısaltmaları ve ölçme araçları belirtilmiştir. Tek başına anlam ifade edebilen büyüklüklere temel büyüklükler denir. Fizikte 7 adet temel büyüklük (Tablo 1.1) vardır.

Bir Cevap Yazın