Köprülü Mehmed Paşa Kısa Bilgi

Köprülü Mehmed Paşa (Görsel 1.40), 1656’da sadrazam olurken görevi kabul etmek için bazı şartlar ileri sürmüş ve pazarlık yapmıştı. Bu, Osmanlı tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir durumdu. Köprülü, daha önceki sadrazamların, askerin ve sarayın müdahalesinden dolayı iş yapamadığını biliyordu. Seleflerinden daha geniş yetkilere sahip olmadan devlette devam eden düzensizliği ortadan kaldıramaz ve Çanakkale Boğazı’nı abluka eden Venediklileri yenemezdi. Bunun için padişahtan sadece kendisinin kararlarının uygulanacağına dair söz aldı. Bütün tayin ve azilleri sadrazam yapacaktı ayrıca padişah sadrazamla ilgili çıkarılacak olumsuz söylentilere itibar etmeyecekti.

Erhan Afyoncu, Sorularla Osmanlı İmparatorluğu, s.320’den düzenlenmiştir.

Bir Cevap Yazın