İlk Hücum Eden Daha Cesurdur

Atilla’nın ölümünden sonra yerine oğlu İlek hükümdar olmuştu. Ancak Atilla’nın ölümünü fırsat bilen Gebit kralı Ardarik ile Ostrogotlardan Thodemir, Valademir ve Vidamir isyan etmişlerdi. Hun hakanı İlek ile isyancılar arasında Nateo mevkiinde kanlı bir savaş oldu. İlek kahramanca savaşmasına rağmen, kendisi ile beraber 40.000 Hun askerinin ölümüne mani olamadı.

Jordanes, bu savaşla ilgili şunları söyler:

İlek öyle kahramanca savaşıp öldü ki, babası Atilla hayatta olsaydı böyle bir ölümü kendisi de kabul ederdi

Roma Tarihçisi Jordanes

Bir Cevap Yazın