Mısır: Merenptah Mezarı (Detay), Krallar Vadisi

Merneptah, II. Ramses ve Kraliçe Isis-Nofret’in oğluydu. Ana vadinin sağ tarafında küçük, yanal bir vadide bulunan mezarı (KV8)1903’te Howard Carter tarafından keşfedildi.Merneptah veya Merenptah, eski Mısır’daki 19. hanedanın dördüncü hükümdarıydı. 1213’ten 1203’e kadar on yıl hüküm sürdü. II. Ramses’in on üçüncü oğlu olduğu söylenir. Ancak tüm kardeşleri öldükten sonra hükümdar oldu, bu yüzden 60 yaşında daha yaşlı bir hükümdar oldu. Ramses’in ikinci eşi Isetnofret’in(II. Ramses’in Nefertari’den sonraki eşi ve Büyük Mısır Kraliçesidir. Güzel İset olarak da bilinir). dördüncü çocuğu olduğu söyleniyor.

Bir Cevap Yazın