Osmanlı’da Ticaret

Osmanlı Devleti’nde şehirlerdeki tüccarlar önemli bir sınıfı oluşturmuştur. Mahalli üretim ve ticaret, esnaf tarafından yapılmıştır. Osmanlı’da ticaret temel geçim kaynakları arasında yer almaktadır. Daha çok şehirlerde halkın bir araya geldiği mekânlarda ticari faaliyetler yürütülmüştür.

Osmanlı Devleti ticarete önem vermiştir. Tüccarlar tarımla uğraşanlar ve zanaatkarlara göre daha serbest faaliyet yapmışlardır. Toplumda tüccar sayesinde refahın arttığına, ucuzluğun yayıldığına ve ülkenin zenginleştiğine inanılmıştır. Osmanlı ekonomi anlayışında ticaret, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştıran bir faaliyet olarak görülmüştür. Osmanlı Devleti’nde ticaretin geliştirilmesine yönelik tedbirler alınmıştır. Osmanlı padişahları tüccarları korumuşlar ve ticareti kolaylaştırmaya yönelik önlemler almışlardır.

Bir Cevap Yazın