Sürtünme Kuvveti

Sürtünme kuvvetinin yaşantımızı sürdürebilmemizde büyük rolü vardır. Yürüyebilmemiz, ayakta durabilmemiz, arabaların fren yapabilmesi gibi birçok olay sürtünme kuvveti sayesinde gerçekleşir. Bu bölümde sürtünme kuvvetinin nelere bağlı olduğunu, avantaj ve dezavantajlarını öğreneceğiz. Masaya uyguladığımız her kuvvet masayı harekete geçirir mi? Uyguladığımız her kuvvet masayı hareket ettiremez (Resim 3.26) çünkü masa ile yüzey arasında masanın hareketini zorlaştıran bir etki vardır. Masanın harekete geçebilmesi için bu engelleyici etkiyi yenmemiz gerekir. Cisim hareketini engelleyen etki, sadece durağan yüzeylerde meydana gelmez. Benzer bir etki buz üzerinde patenle kayan sporcunun patenleri ile buz arasında da gerçekleşir (Resim 3.27). Cismin hareketini engelleyen etkiyi oluşturan kuvvete sürtünme kuvveti adı verilir. Sürtünme kuvveti hareket yönüne veya cisim üzerine kuvvet uygulanarak hareket etmeye zorlanıyorsa zorlanmaya zıt yöndedir ( Şekil 3.16). Yukarıda verdiğimiz örnekte sürtünme kuvvetini yenerek hareket geçirdiğimiz masaya uygulanan kuvvet ortadan kalktığında masa yavaşlar ve bir süre sonra durur.

Bir Cevap Yazın