Osmanlı Ceneviz İlişkisi

Osmanlı Devleti’nin Ceneviz ile ilişkileri ticari ilişkiler biçiminde 14. yüzyılda başlamıştır. İki devlet arasındaki iş birliği ve ortak çalışma 15. yüzyılda çıkar çatışmasına dönüşmüştür. İlişkiler bu yüzyılın ortalarında oldukça ileri düzeydedir. İki devlet arasında yapılan görüşmelerde Ceneviz, Osmanlı Devleti’nin stratejik rakibi olmasına rağmen uygulanan politik yaklaşımlardan dolayı Ceneviz’in devletin yanına çekilmesi gerçekleştirilmiştir. Cenevizliler bu yakınlaşmanın sonucunda ticari çıkarlarını korumayı isterken birtakım ekonomik ayrıcalıklar elde etmişlerdir.

Ceneviz Hükûmeti’nin takip ettiği politikalar iki devlet arasındaki ilişkilerin uzun süre devam etmesini sağlamıştır. İstanbul’un fethedilmesinin ardından Cenevizliler koloni tecrübesinden yararlanarak Akdeniz’den ayrılarak Batıya doğru hareket etmişlerdir. 1453 yılından itibaren başlayan dönüşümün tamamen gerçekleşmesi 1475 yılına dek sürmüştür. Cenevizliler Akdeniz’i ekonomik olarak kontrolleri altında bulundurduklarından politik gelişmelerde de söz sahibi olmuşlardır. Cenevizliler ekonomik alanda üstlendikleri rolü kendilerinden sonra gelen İspanyollara bırakmışlardır. Cenevizliler, 1481 yılından sonra doğudaki ilişkilerini savunma müdahaleleri ve Türklerle ticari alışveriş ile sınırlandırmıştır. Cenevizliler ekonomik alandaki kontrolleri dolayısıyla Akdeniz’deki politik gelişmelerde söz sahibi olmuşlardır.

Bir Cevap Yazın