Osmanlı-Türk Kadını Fatma Bacı’nın Örgütü: Bacıyan’ı Rum

Ahiliğin kurucusu olan Ahi Evran’ın eşi “Fatma Bacı” tarafından kurulan bu örgüt, kadınlara çeşitli olanaklar sağlamaktaydı. Kadınların örgütlenip gelişmeleri için Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı Bacıyan-ı Rum birliğini kurmuştur. Bu birlik Osmanlı İmparatorluğu döneminde vatan savunmasında önemli bir yer tutmuştur. Ordu savaşa gittiği zaman devletin koruyuculuğunu ve olası iç isyanların önleyicisi olmuşlardır. Sadece vatan savunmasında değil gerektiğinde eşleriyle birlikte kaleler zapt etmeye, beylikler ilhak etmeye de son derece yardımları olmuştur.

Ayrıca Bacıyan-ı Rum, Ahilerin kadınlar kolu olarak, yetim ve kimsesiz genç kızları himayesine almış, onların eğitimlerinden tutun da, ev-bark sahibi olmalarına varıncaya kadar sorumlu olmuşlardır. Bunun haricinde kimsesiz ihtiyar kadınların bakımı, genç kızların evlendirilmesi gibi birtakım sosyal hizmetlerde bulunarak, maddi sıkıntı içerisinde olanlara yardım elini uzatmışlardır.

Alman araştırmacı Franz Taeshner, Ahilik örgütü ile aynı dönemde kurulmuş olan bu teşkilatın varlığına inanamaz. Çünkü o çağlarda Türk kadınının böyle bir sivil toplum örgütünü kuracak kadar bilinçlenmiş olduğuna akıl erdiremez!

Bir Cevap Yazın