Timur Yıldırım Hakkında Ne Düşünüyordu?

Türk-Moğol savaşçısı Timur, Rum diyarında sultanlık eden ve kendi gibi Türk olan Yıldırım Beyazıt hakkında ne düşünüyordu?

Zeki Velidi Togan’ın “Timur’un Doğu Avrupa Politikası” adlı Almanca makalesine Avrupa ve Amerika’da son 50 yılda yazılan tarih araştırmalarında sürekli gönderme yapılagelmektedir. Ahmed Zeki Velidi bu makalesinde o güne kadar bilinmeyen Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Sarı Abdullah Efendi’nin Münşa’ât (Süleymaniye 3333, yaprak 6a-10a)’ında bulunan Emir Timur’un Yıldırım Bayezid’e yazdığı mektubun içeriği ile bu konudaki yorumunu bilim dünyasına sunar:

Timur mektubuna Beyazid’i kendisiyle eşdeğerde bir hükümdar sayan bir övgü ile başlıyor: “Düşmanlarına karşı Allah’ın kılıcı, Müslümanların çıkarlarını kollamak ve İslam’ın sınırlarını korumak için Allah tarafından yollanmış olan Büyük Emir!” Bayezid’e henüz o güne kadar verilmemiş olan şu yüksek şeref rütbesini onaylar: “Celâl al-hakk vad-dunyâ vad-dîn Gâzi Bâyazîd Hân” Ayrıca, Sultan [Bayezid]’ın Batıda kafirlere karşı yapmakta olduğu kutsal savaştan haberi de olduğunu belirterek, onun bu uğraşısını takdirle karşıladığını, kendisine başarılar dilediğini ve ona yardım etmeye hazır olduğunu da ekler. Sonra, Doğu’da da kafirlere karşı savaşın sürdüğünü ve her ikisinin de aynı düşünceyle birlikte hareket edebileceklerini söyler.

Ahmet Zeki Velidi Togan bu önemli makalesi devamında Emir Timur’un Bayezid’e birçok konuda işbirliği ve ortaklık önerdiği halde, Bayezid’in bu önerileri iyi değerlendiremediğini belirtir. Emir Timur konusunda çok önemli bir çalışma olan Togan hocamızın bu Almanca makalesinin bugüne kadar Türkçeye çevrilmemiş oluşu Türk tarihçiliği bakımından büyük bir eksikliktir.

(Timur KOCAOĞLU, “Emir Timur’un Portresi: Togan’dan Günümüze Târihçilerin Değişik Yorumları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Ocak-Şubat/2014)

Bir Cevap Yazın